Leczenie farmakologiczne

Leczenie farmakologiczne pozwala na leczenie objawów chorobowych takich jak lęk, niepokój, obniżony nastrój, wahania nastroju, zaburzenia snu, zaburzenia koncentracji czy objawy psychotyczne. W niektórych chorobach, takich jak schizofrenia czy zaburzenie afektywne dwubiegunowe, jest leczeniem z wyboru, w innych zaburzeniach takich jak nerwica, zaburzenie lękowe, zaburzenia osobowości czy depresja, farmakoterapia działa najlepiej połączona ze wsparciem psychologicznym bądź psychoterapią.

 

Współpracuję z psychoterapeutami z nurtu poznawczo – behawioralnego (CBT). Ten rodzaj psychoterapii pozwala osiągnąć relatywnie szybki efekt w stosunku do innych nurtów w psychoterapii.