Nerwice

Zaburzenia nerwicowe są nazywane inaczej zaburzeniami lękowymi, główną rolę w tego typu zaburzeniach odgrywają czynniki psychologiczne. Obejmują m.in reakcję na ciężki stres i zaburzenia adaptacyjne, zaburzenia lękowe uogólnione, fobie, napady paniki, zaburzenia występujące pod postacią somatyczną czy zaburzenia obsesyjno – kompulsywne.