696-346-000
Wtorek: 15:30 - 20:00, Środa: 15:30 - 20:00, Sobota: wizyty umawiane indywidualnie
info@piotrlapinski.pl

Wizyty domowe

Dopuszczam możliwość wizyty domowej w miejscu zamieszkania chorego w przypadku osób lężacych, niechodzących. Koszt wizyty domowej – 200zł.