696-346-000
Wyłącznie wizyty zdalne
info@piotrlapinski.pl

Wizyty domowe

Dopuszczam możliwość wizyty domowej w miejscu zamieszkania chorego w przypadku osób lężacych, niechodzących. Koszt wizyty domowej – 200zł.